Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Anstendig arbeid

Regjeringen følger opp strategien for anstendig arbeid og styrking av arbeidstakeres rettigheter også i Utenriksdepartementet. Temaet løftes og forankres i både utenriks-, utviklings- og handelspolitikken. Norge arbeider sammen med Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), og Utenriksdepartementet har inngått en fornyet programavtale med ILO for perioden 2012-2015. I Regjeringens budsjettforslag for 2013 innebærer dette et bidrag til ILO på 40 millioner kroner.

Sysselsetting, styrking av arbeidstakeres rettigheter globalt, sosial beskyttelse, og sosial dialog og trepartssamarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene står sentralt i samarbeidet med ILO. Norge har også særlig oppmerksomhet om samstemthet mellom ulike politikkfelt som berører arbeidslivet, rettferdig fordeling, bedre styresett og kvinners rettigheter og likestilling. Dette gjelder både i egen politikk og mellom de internasjonale organisasjonene, særlig ILO, Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken. Disse temaene vil stå sentralt når Norge er vert for den europeiske regionale arbeidslivskonferansen som ILO skal arrangere i Oslo i april 2013.

Se også Kvinner og likestilling i utviklingssamarbeidet.