Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Apanasje

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til apanasje på for H.M. Kongen og H.M. Dronningen i 2013. I budsjettet for 2012 var summen 9,6 millioner kroner. Bevilgningen skal dekke personlige utgifter for kongeparet, blant annet utgifter i forbindelse med diverse offisielle oppgaver og vedlikehold av egne eiendommer.

For H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen foreslås en apanasje på 8,3 millioner kroner mot 8 millioner kroner for 2012.

Se også Kongehuset.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.