Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeid - ungdomssatsing

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til Arbeids- og velferdsetatens arbeid med oppfølging av ungdom utenfor arbeid og utdanning.

Fornyet og forsterket garanti for ungdom 20-24 år
Mange ungdommer har behov for bedre individuelt tilpasset bistand og tettere oppfølging. Regjeringen vil derfor forbedre garantiordningene som skal bidra til at ungdom mellom 20-24 år kommer i arbeid eller annen aktivitet.

Endringene innebærer at ungdom som ikke har nedsatt arbeidsevne, men har behov for bistand for å komme i arbeid, skal ha en godkjent aktivitetsplan innen én måned.

For ungdom med nedsatt arbeidsevne og behov for bistand for å komme i arbeid, settes det et mål om at 90 prosent til en hver tid skal ha en godkjent aktivitetsplan. På bakgrunn av erfaringer fra 2013, vil det bli vurdert en eventuell garanti basert på tid fram til godkjent aktivitetsplan også for denne gruppen.

Egne kontaktpersoner for arbeidet med oppfølging av ungdom
Regjeringen vil i 2013 etablere egne kontaktpersoner for arbeidet med oppfølging av unge utenfor arbeid og utdanning ved de største NAV-kontorene. Det er erfaringsmessig de største kontorene som har de største utfordringene i oppfølgingen av ungdom. Egne kontaktpersoner for arbeidet med oppfølging av ungdom vil blant annet gi kontorene bedre mulighet til å tilby godt koordinert innsats for ungdom med sammensatte behov.

Les mer i pressemelding fra Arbeidsdepartementet.