Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeids- og utdanningsreiser

Arbeids- og utdanningsreiser ble etablert som en forsøksordning i 2001. Ordningen skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i arbeid eller utdanning.

I forbindelse med utfasingen av særfradraget for store sykdomsutgifter foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til arbeids- og utdanningsreiser med 33 millioner kroner i 2013. Regjeringen foreslår at forsøksordningen gjøres om til en permanent landsdekkende ordning, der Oslo inkluderes.