Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsledighet

Det brukes to ulike mål på arbeidsledigheten. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og omtales ofte som AKU-ledigheten. AKU er en utvalgsundersøkelse, og hver måned spørres et representativt utvalg av befolkningen om deres tilknytning til arbeidsmarkedet. For at arbeidssøkende personer skal regnes som arbeidsledige i AKU, kreves det at de ikke har inntektsgivende arbeid, at de har forsøkt å skaffe seg inntektsgivende arbeid i løpet av de siste fire ukene og at de kan påta seg slikt arbeid i løpet av de neste to ukene.

Det andre målet for arbeidsledighet er antall personer som er registrert arbeidsledige ved NAV-kontorene. Personer som søker inntektsgivende arbeid hos NAV registreres som arbeidsledige hvis de har vært uten arbeid de siste to ukene, er arbeidsføre og ellers disponible for det arbeidet som søkes. For å kunne motta dagpenger må en arbeidsledig registrere seg hos NAV.

I 2011 utgjorde AKU-ledigheten og den registrerte ledigheten hhv. 3,3 og 2,6 prosent av arbeidsstyrken. AKU-ledigheten anslås til 3,1 prosent i 2012 og 3,2 prosent i 2013.

Se omtale i Nasjonalbudsjettet 2012, kapittel 2.3