Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å redusere omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet kan komme i arbeid. Arbeidsmarkedstiltakene omfatter både tiltak rettet mot arbeidsledige med behov for arbeidsrettet bistand og tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltakene kan deles inn i:

  • Avklaring av bistandsbehov
  • Arbeidspraksis
  • Opplæring
  • Oppfølging
  • Lønnstilskudd
  • Varige tiltak
  • Arbeidsrettet rehabilitering

Regjeringen legger opp til å videreføre et samlet høyt tiltaksnivå i 2013. Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak gir rom for å gjennomføre om lag 70 700 tiltaksplasser i 2013, hvorav om lag 54 700 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne og om lag 16 000 plasser for ledige.