Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige) i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).

I 2011 tilsvarte arbeidsstyrken i Norge 2 629 000 personer, en økning på 27 000 personer, eller 1,0 prosent, fra 2011. Det anslås at arbeidsstyrken øker med 53 000 personer, eller 2,0 prosent fra 2011 til 2012. Fra 2012 til 2013 anslås veksten til 38 000 personer, eller 1,4 prosent.

Se omtale i Nasjonalbudsjettet 2013, kapittel 2.3.