Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidstilsynet

Selv om det er virksomhetene selv som har ansvaret for at kravene i arbeidsmiljøregelverket blir fulgt, er også tilsynsmyndighetenes håndheving av regelverket viktig. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner, slik at etaten kan gjennomføre flere og bedre tilsyn rettet mot norsk arbeidsliv.

Midlene skal gå til økt og forbedret tilsynsinnsats overfor risikoutsatte næringer og yrker. Det har vist seg at flerårige satsinger, rettet mot risikoutsatte bransjer og tema, er godt egnet til å oppnå varige arbeidsmiljøforbedringer.

Les mer i pressemelding fra Arbeidsdepartementet.