Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Atomsikkerhet

Regjeringen foreslår å bevilge 53,6 millioner kroner i 2013 til atomsikkerhet i våre nærområder. Hovedprioriteringene vil fortsatt være fysisk sikring og rehabilitering av lageranlegget for brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i Andrejevbukta, myndighetssamarbeid innenfor tilsyn, varsling og beredskap og miljøovervåking.

Arbeidet er tett koordinert med andre lands innsats både under Den nordlige Dimensjon og G8-landenes globale partnerskap mot spredning av masseødeleggelsesvåpen og -materiale.

Innen varsling og beredskap legges det opp til at nye varslingsprosedyrer skal utprøves i felles øvelse.