Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bærekraftig havbruk

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Fiskeridirektoratet med 10 millioner kroner for å styrke tilsynet med oppdrettsnæringen.

Det utøvende risikobaserte tilsynet foreslås styrket, særlig på områdene biomassekontroll og rømming. Bevilgningen skal bidra til utvikling av nye verktøy for å kontrollere at produksjonsbegrensningene overholdes. Fiskeridirektoratet skal også styrke tilsynet med anlegg for å forebygge rømming.

Satsingen følger opp Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av havbruksforvaltningen, der det ble påpekt svakheter og mangler ved havbruksforvaltningens tilsyn og kontroll.

Les mer i pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.