Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

BarentsWatch

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til BarentsWatch med 16,7 millioner kroner til 46,7 millioner kroner.

BarentsWatch er et helhetlig informasjons-system for de norske hav- og kystområdene. BarentsWatch består av en informasjonsportal rettet mot allmennheten (åpen del) som ble etablert i 2012 og en etatsintern del med utveksling av informasjon mellom de ulike etatenes fagsystemer (lukket del). De første tjenestene i lukket del blir utviklet i 2012.

I 2013 skal det blant annet utvikles et sikkert nettverk mellom etatene som er tilknyttet BarentsWatch. Videre skal det startes opp utvikling av et helhetlig anløpsregime for skipsfarten som skal gjøre det lettere å avdekke unormal aktivitet.

BarentsWatch inngår i Regjeringens nordområdestrategi og i Nasjonal transportplan.

Les mer i pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet