Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barentssamarbeidet

Norge har formannskapet i Barentsrådet fram til oktober 2013. Barentssamarbeidet står sentralt i nordområdesatsingen. Norge er pådriver for å videreutvikle det brede folk-til-folk-samarbeidet. Båndene i regionen mellom kunstnere og kultur-institusjoner styrkes blant annet gjennom Barentskult og festivalsamarbeid. Det legges særlig vekt på å fremme bærekraftig økonomisk og industriell utvikling kombinert med utvikling av transport og logistikk, samt på utforming av en klimahandlingsplan for Barentsregionen. En ny Kirkeneserklæring planlegges undertegnet av Barentslandenes statsministere under en 20-årsmarkering av samarbeidet i juni 2013.