Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Beredskap – oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport

22. juli-kommisjonens rapport er viktig for Regjeringens videre arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Regjeringen vil gjennomgå og vurdere anbefalingene i rapporten og vedtakene fra Stortingets særskilte komité for oppfølging etter 22. juli 2011 i en egen stortingsmelding.

I Regjeringens budsjettforslag for 2013 er det tiltak som kan knyttes til oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens anbefalinger. Dette gjelder blant annet:

  • 25,5 millioner kroner til etablering av et prosjekt i Politidirektoratet som skal følge opp de anbefalingene fra kommisjonen som gjelder politiet.
  • 10 millioner kroner til planlegging av et nytt beredskapssenter for politiet i Oslo.
  • 10 millioner kroner til vedlikehold og utstyr til politihelikopteret.
  • 40 millioner kroner til arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Justis- og beredskapsdepartementet.
  • 45 millioner kroner til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.