Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bilavgifter

 

  • Bilavgiftene reduseres med 400 millioner kroner.
  • Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften for typiske næringskjøretøy med 40 prosent reelt. Satsene for andre kjøretøy foreslås redusert med 12 prosent.
  • Regjeringen fortsetter omleggingen av engangsavgiften i miljøvennlig retning. Det foreslås å legge mer vekt på CO2- og NOX-utslipp og mindre vekt på motoreffekt.
  • Vrakpanten foreslås økt med 500 kroner.

Se nærmere omtale under Engangsavgiften, Omregistreringsavgiften og Vrakpanten.

For å illustrerer de foreslåtte endringene har vi laget en egen bilkalkulator der du kan sette inn dine opplysninger og få disse regnet ut med dagens avgifter og foreslåtte avgifter for 2013.

Se også tabeller med avgiftsendringer for noen bilmodeller.

Det vises også til omtale i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 11.4.