Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bilstønad

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med gruppe 2-bil til å omfatte personer over 18 år med sterkt begrenset gangfunksjon som har behov for bil for å komme seg til og fra arbeid eller utdanning. Adgangen til å få innvilget gruppe 2-bil er i dag begrenset til de som er avhengig av å bruke heis eller rampe for å komme inn og ut av bilen.

Fullt innfaset anslås utvidelsen å gi årlige merutgifter på 11,7 millioner kroner. Utvidelsen finansieres gjennom å redusere størrelsen på tilskuddet til gruppe 1-bil noe.

Les mer i pressemelding fra Arbeidsdepartementet.