Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bolig - tilskudd til tilpasning av bolig

For å møte utfordringer forbundet med flere eldre og høyere levealder foreslår Regjeringen å øke tilskudd til tilpasning av bolig med 47,5 millioner kroner i 2013. Dette vil legge til rette for at flere eldre og personer med nedsatt funksjonsevne kan bo lenger hjemme i egen bolig.

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning for 2013 på 172,5 millioner kroner. I dette inngår 17,5 millioner kroner som frigjøres i forbindelse med utfasingen av særfradraget for store sykdomsutgifter.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012–2013) Skatter, avgifter og toll.