Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bompenger

For 2013 ventes bompenger og andre eksterne finansieringskilder å bidra med til sammen 9,5 milliarder kroner til tiltak på riksvegnettet. Av dette utgjør bompenger 9 250 millioner kroner. 100 millioner er tilskudd og 175 millioner kroner er forskudd, fra fylkeskommuner og kommuner.

For fylkesvegnettet er det regnet med at bompenger og andre eksterne finansieringskilder vil bidra med i alt om lag 4,6 milliarder kroner til tiltak på fylkesvegnettet og til forskjellige tiltak for kollektivtransporten. Av dette beløpet er det lagt til grunn om lag 2,1 milliarder kroner til kollektivtiltak, fordelt slik:

  • 600 millioner kroner til drift av kollektivtrafikken innenfor Oslopakke 3 (Oslo og Akershus).
  • 100 millioner kroner til Bergensprogrammet til videreføring av Bybanen, byggetrinn 2.
  • 1,4 milliarder kroner til investeringer i kollektivtrafikk i Oslopakke 3, blant annet til utbygging av Kolsåsbanen og Lørenbanen og til å oppgradere bane og stasjoner på Lambertseter- og Østensjøbanen.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg.