Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CLIMIT

CLIMIT-programmet er et nasjonalt program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fangst og lagring av CO2 fra fossilt basert kraftproduksjon og industri. Programmet dekker hele kjeden fra langsiktig, kompetanseoppbyggende grunnforskning til prosjekter som demonstrerer CO2-håndterings­teknologier.

Innsatsen skal være rettet mot teknologi­utvikling, men det legges også vekt på å finne muligheter for fremtidig industrialisering og verdiskaping i norsk industri.

Programmet finansieres dels med midler som disponeres av Gassnova SF og dels med midler som disponeres av Forskningsrådet. Prosjekt­porteføljen vil i særlig grad være innrettet mot teknologiløsninger for fangst av CO2 på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Videre prioriteres utvikling av kunnskap og løsninger for sikker og pålitelig lagring av CO2 i geologiske formasjoner.

Regjeringen foreslår 171 millioner kroner til CLIMIT-programmet, eksklusiv administrasjon. Av dette er 81 millioner kroner til Gassnovas aktiviteter for utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering. Videre foreslås det 90 millioner kroner til Forskningsrådets aktiviteter for forskning og utvikling av CO2-håndtering. Gassnovas administrative utgifter til CLIMIT-programmet beløper seg til 11 millioner kroner.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, programkategori 18.30.