Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-avgift - petroleumsvirksomheten

I tråd med klimameldingen foreslås CO2-avgiften for petroleumsvirksomheten økt med 200 kroner per tonn CO2.

Avgiftssatsen foreslås økt fra 49 til 96 øre per Sm3 gass og liter olje eller kondensat. For naturgass vil avgiften da svare til om lag 410 kroner per tonn CO2. CO2-utslippene fra petroleumsvirksomheten er i tillegg kvotepliktig, og samlet karbonpris blir dermed høyere.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 11.9.2.