Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-håndtering

Regjeringen vil bidra til å utvikle fremtidsrettede og effektive teknologier slik at CO2-håndtering kan realiseres nasjonalt og internasjonalt. Det foreslås totalt bevilget om lag 3,4 milliarder kroner til videre arbeid med CO2-håndtering i statsbudsjettet for 2013.

Dette omfatter blant annet planlegging og forberedelse av fullskala fangst, transport og lagringsløsninger for CO2 fra Mongstad, hvor det foreslås bevilget til sammen 1095 millioner kroner i 2013.

Videre omfatter det bevilgninger til teknologi­senteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM), hvor det til sammen foreslås bevilget 1955 millioner kroner i 2013.

I tillegg foreslås det bevilget 42 millioner kroner til videre arbeid med å kartlegge mulighetsrommet for realisering av fullskala CO2-håndtering utover prosjektet på Mongstad.

Til CLIMIT, som er et nasjonalt program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for fangst og lagring av CO2, foreslås det bevilget 170,8 millioner kroner i 2013.

Regjeringen foreslår å bevilge 93 millioner kroner til Gassnova til administrasjon og forvaltning av statens interesser knyttet til CO2-håndtering og CLIMIT-programmet.

Til arbeid med CO2-håndtering internasjonalt foreslås det bevilget 7 millioner kroner.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, budsjettkapittel 1833 og egen pressemelding.