Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-kompensasjon

Regjeringen vil foreslå å etablere en CO2-kompensasjonsordning for industrien. Den nye ordningen skal forvaltes av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Basert på dagens kvoteprisnivå vil ordningen grovt anslått kunne få en årlig kostnad på om lag 500 millioner kroner. Omfanget av ordningen vil imidlertid kunne variere fra år til år avhengig av utviklingen i kvoteprisen. Ordningen skal gjelde fra 1.7.2013. Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til dekning av administrative utgifter til etablering og forvaltning av ordningen i 2013.