Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Dans

Innenfor bevilgningen til scenekunst foreslår Regjeringen følgende økninger til dans:

  • Økt tilskudd til Operaen for å dekke merutgifter ved ansettelse av fem nye dansere ved Nasjonalballetten.
  • Økt tilskudd til Skuespiller- og danseralliansen på 2,5 millioner kroner som følge av økte kostnader ved helårig drift fra 2013.
  • En bevilgning på 5 millioner kroner under Norsk kulturfond til oppfølging av satsingen på dans.
  • Økt tilskudd til Carte Blanche på 1,4 millioner kroner til turnevirksomhet.
  • Økt tilskudd til Dansens hus på 1 million kroner.