Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Dataspill

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til dataspill med 5 millioner kroner i 2013. Med den foreslåtte bevilgningsøkningen er de samlede utgiftene til utvikling av dataspill på 20 millioner kroner.

Dataspill gir arbeids- og utviklingsmuligheter til en rekke yrkesgrupper innen teknologi, kunst og kultur, og er i tillegg et selvstendig kulturuttrykk. Det er viktig å sikre at særlig barn og unge får tilgang til spill av høy kvalitet basert på norsk språk og kultur