Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Departementenes Servicesenter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til nytt utstyr, sikringstiltak og økte driftsutgifter for Departementenes Servicesenter med 84,5 millioner kroner. Departementenes Servicesenter har økt bemanningen for å ivareta vakt- og sikringsbehovet for alle departementene, som nå sitter spredt på flere lokasjoner enn tidligere. Av den samlede økningen gjelder 72,7 millioner kroner økte driftsutgifter for DSS og 11,8 millioner kroner skal dekke utgifter til sikringstiltak og anskaffelse av teknisk utstyr.