Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarets eiendom, bygg og anlegg

Regjeringen foreslår å bevilge 1 884 millioner kroner til nasjonalfinansierte bygge- og anleggsinvesteringer i 2013. Dette innebærer en bevilgningsøkning på 66,1 millioner kroner sammenlignet med 2012.

Det foreslås blant annet midler til prosjektering av den nye kampflybasen på Ørland, med en fremskutt base på Evenes, og helikopterbasen på Bardufoss, med et detasjement på Haakonsvern.

Det foreslås også å videreføre utbyggingen av to nye grensevaktstasjoner til Garnisonen i Sør-Varanger. Bygging av stasjonen i Svanvik i sør fortsetter i 2013, og det forberedes byggestart for stasjonen på Storskog i nord.

I tillegg investeres det i nye boliger og forlegninger blant annet i indre Troms og Øst-Finnmark, som et viktig personelltiltak.