Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarets kompetansereform

Regjeringen har startet arbeidet med den kommende kompetansereformen for å møte sektorens fremtidige kompetansebehov. Formålet er å videreutvikle og endre måtene forsvarssektoren tiltrekker, utvikler og forvalter kompetanse på. Sektoren skal utvikles som en moderne kompetanseorganisasjon som er i stand til å møte fremtidens behov for mangfold, bredde- og spisskompetanse. Bredere rekruttering, en toveis kompetanseflyt med samfunnet for øvrig, mer fleksible karriereløp, og en større gjensidighet mellom individets kompetanseutvikling og organisasjonens kompetansebehov vil være sentrale komponenter i reformen.

Som et første steg i reformen tar Regjeringen sikte på å utarbeide en stortingsmelding innen årsskiftet 2012/2013.