Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Film

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til film- og medieformål med nær 38 millioner kroner i 2013, til en samlet bevilgning på 744,7 millioner kroner.

Regjeringen foreslår blant annet å bevilge 10 millioner kroner til fremme av norsk film i utlandet og 9 millioner kroner til tv-drama.

Økt satsing på kvalitet vil være en viktig prioritet framover. Regjeringen ønsker at norsk film skal hevde seg internasjonalt og oppnå internasjonale priser. Dette er et virkemiddel for å heve bransjens kompetanse, øke utvekslingen av kunstnerisk talent og gjennom dette øke kvaliteten på norske filmer generelt.

Det er et mål på filmområdet at norsk fjernsynsdrama skal konkurrere om viktige internasjonale priser. Regjeringen styrker satsingen på tv-drama generelt og tv-drama for barn og unge spesielt.