Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fiskeribistand

Forskningsfartøyet ”Dr. Fridtjof Nansen” er sentralt i det norsk-støttede programmet ”Ecosystem Approach to Marine Fisheries Manage­ment in Developing Countries”, også kalt EAF Nansen-programmet, som forvaltes av FAO (FNs ernærings- og land­bruksorganisasjon). Programmet har bistått over 60 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika med kartlegging og overvåking av fiskeressurser, opplæring/utdanning og kapasitetsbygging av forvaltningsinstitusjoner. Det eksisterende fartøyet har vært i kontinuerlig drift i snart 20 år og tilfredsstiller ikke lenger fullt ut de vitenskapelige behovene til EAF Nansen-programmet. Regjeringen foreslår en bevilgning i 2013 på 45 millioner kroner for å inngå kontrakt om anskaffelse av nytt forskningsfartøy.