Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fiskerihavner og farleier

Regjeringen foreslår å bevilge 442,1 millioner kroner til utbygging av fiskerihavner og farleier.

I årsplanen for 2013 er det lagt opp til at det starter opp tre nye fiskerihavneprosjekter: Salthella i Austevoll kommune, Myre i Øksnes kommune og Berlevåg havn i Berlevåg kommune. I tillegg starter det opp et nytt farleisprosjekt ved Husøy/Melandsflua i Karmøy kommune.

Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til kommunale fiskerihavneprosjekter. Dette er en økning på 21,5 millioner kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2012.

Les mer i pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.