Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Flom- og skredforebygging

Regjeringen vil arbeide for å bedre samfunnets evne til å forebygge flom- og skredrisiko. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ivaretar statlige forvaltningsoppgaver knyttet til flom og skred. Regjeringen foreslår å øke NVEs bevilgninger til flom- og skred­forebygging med 54 millioner kroner. Bevilgingsøkningen omfatter flom- og skredsikrings­tiltak og etablering av en operativ varslingstjeneste for snø- og løsmasseskred i NVE.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, programkategori 18.20.