Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Follobanen

Regjeringen foreslår å bevilge 827 millioner kroner til planlegging av og forberedelser til nytt dobbeltspor på jernbanestrekningen Oslo – Ski, "Follobanen", i 2013. Follobanen omfatter blant annet bygging av 22 kilometer nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, der 19,5 kilometer planlegges bygd i to separate tunnelløp.

671 millioner kroner av forslaget er knyttet til videre planlegging av dobbeltsporet, og 156 millioner kroner er knyttet til bygging av hensettingskapasitet ved Ski stasjon i forbindelse med innføring av nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet.

Prosjektet skal kvalitetssikres (KS2). Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag til kostnadsramme for prosjektet når og dersom kvalitetssikringen gir grunnlag for det. Med gjeldende tidsplan kan bygging starte i 2014, og dobbeltsporet kan tidligst stå ferdig i 2019.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om jernbane.