Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning - marin forskning

Regjeringen foreslår bevilgninger til marin forskning på Fiskeri- og kystdepartementets budsjett på i underkant av 1,7 milliarder kroner.

De faglige hovedprioriteringene videreføres i 2013. Dette innebærer blant annet jevnlige vurderinger av bestandssituasjonen, forskning og overvåking av havmiljøet, forvaltningsrettet havbruksforskning, forskning om sjømatens kvalitet, trygghet og helseeffekter. Satsingen på marin bioteknologi og bioprospektering videreføres også.

Regjeringen foreslår at det bygges et nytt isgående forskningsfartøy, og foreslår en startbevilgning på 75 millioner kroner. Det foreslås å øke bevilgningen til klimaforskning med 3,5 millioner kroner.