Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning på samfunnssikkerhet og beredskap

Angrepene 22. juli 2011 har bidratt til å synliggjøre behovet for forskning på samfunnssikkerhet og beredskap. Også andre hendelser, som ekstremvær, ras og problemer med telenettet har bidratt til å synliggjøre behovet for forskning på feltet med sektorovergripende perspektiv.

Regjeringen foreslår at det bevilges 20 millioner kroner til et forskningsprogram innenfor samfunnssikkerhet og beredskap i regi av Norges Forskningsråd.