Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning

Med bakgrunn i statsbudsjettanalysen for 2012 fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), viser Kunnskapsdepartementets foreløpige overslag at innsatsen til forskning og utvikling (FoU) i statsbudsjettet 2013 er på 27,4 milliarder kroner, en anslått nominell økning på 1,4 milliarder kroner fra 2012. Dette vil tilsvare 0,92 prosent av BNP i 2013. Siden 2005 har det vært en realvekst i forskningsbevilgningene på 32,1 prosent.