Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskningsfartøy

For å styrke polar- og miljøforskningen og ressurskartleggingen i nordområdene, foreslår Regjeringen at det bygges et nytt isgående forskningsfartøy. Samlet kostnadsramme for prosjektet er 1,4 milliarder kroner og fartøyet forventes ferdigstilt i 2015. Regjeringen foreslår en startbevilgning på 75 millioner kroner i budsjettet for 2013.

Fartøyet vil ha hjemmehavn i Tromsø. De viktigste brukerne av fartøyet vil være Norsk polarinstitutt, Universitetet i Tromsø og Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet har ansvar for å lede byggeprosessen.

Les mer i pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet