Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarets industrisamarbeid

Regjeringen er opptatt av at anskaffelser fra utlandet også skal komme norsk forsvarsindustri til gode. Derfor vektleggesindustrisamarbeid knyttet til anskaffelsen av nye kampfly.

I samarbeid med norsk industri har Regjeringen arbeidet for å etablere et langsiktig industrisamarbeid med USA. Ni nasjoner deltar i dette, etter best value-prinsippet, som skal sikre lavest mulig pris for F-35 flyene. Dette innebærer at forsknings-, industri- og utviklingsmiljøene i partnernasjonene må konkurrere om oppdrag.

Det er et mål at verdiskapingen i Norge skal tilsvare anskaffelseskostnadene knyttet til F-35. Norsk industri har per juni 2012 konkurrert seg til 346 millioner US dollar i kontrakter knyttet til flyskrog og motor.

Forsvarsdepartementet godkjente i 2010 et prosjekt for videreutvikling av 25 mm kanonammunisjon (APEX) hos Nammo. APEX blir en av tre ammunisjonstyper som partnerlandene kan velge til utrustning av F-35. I 2011 sluttet Stortinget seg til en videreutvikling av Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) Joint Strike Missile (JSM) – trinn 2. I juni 2012 besluttet amerikanske myndigheter å støtte integrasjon av JSM i F-35. I den videre utviklingen av JSM vil KDA kunne involvere mer enn 20 norske underleverandører. Samlet sett vil mer enn 30 norske bedrifter være engasjert i industrisamarbeid knyttet til F-35 anskaffelsen. I tillegg vil bedrifter som er engasjert, også benytte seg av lokale virksomheter.