Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarets kulturvirksomhet

Regjeringen er opptatt av at Forsvaret er en viktig kulturbærer. Aktiviteten knyttet til forsvarsmuseene og forsvarsmusikken videreføres på samme nivå som i 2012. Norsk Militær Tattoo gjennomføres ikke i 2013.

De nasjonale festningsverkene er viktige minnesmerker og formidlere av forsvarshistorie, og i tillegg kulturarenaer. Bevilgningen til vedlikehold av festningsverkene videreføres også på samme nivå som i 2012. Oppgradering av festningsutstillingene i Kongsberg og Fredriksten festningsmuseer vil igangsettes i 2013, i tillegg til ulike forskningsprosjekter.

Regjeringen foreslår også en øremerket bevilgning på 1,8 millioner kroner til forberedelse av Forsvarets bidrag til Grunnlovsjubileet i 2014.