Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarets langtidsplan

Regjeringen foreslår å bevilge 42,2 milliarder kroner til forsvarssektoren i 2013. Regjeringen vil bygge videre på den vellykkede omstillingen i perioden 2009–2012.

I planens første år, 2013, vil Forsvaret effektivisere for om lag 165 millioner kroner, som benyttes til å styrke prioritert virksomhet i forsvarsgrenene.

Forsvaret vil bistå i ivaretakelsen av samfunnssikkerheten. Dette skal skje gjennom løpende samarbeid, regelmessig øving samt styrking av avdelinger og etater med oppdrag innen samfunnssikkerhet. Materiellinvesteringene vil øke kraftig. Arbeidet med å overføre ansvaret for Afghanistans sikkerhet til landets egne myndigheter fortsetter.

Innsatsforsvarets kvalitet hviler på kompetansen i organisasjonen. Den kommende kompetansereformen blir derfor et satsingsområde.