Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarets materiellinvesteringer

Regjeringen foreslår et materiellinvesteringsbudsjett for 2013 på 8 779 millioner kroner. Dette innebærer en reell økning på 328,5 millioner kroner sammenlignet med budsjettet for 2012. Hoveddelen av materiellinvesteringsmidlene vil i 2013 gå med til å videreføre prosjekter der leveransene allerede er påbegynt og omfatter blant annet:

  • en betydelig økning av utbetalingene til nye kampfly, med en bevilgning på 1,9 milliarder kroner for 2013
  • ulike pansrede kjøretøykapasiteter, med nye kampvogner til Hæren som det klart største
  • korvetter, nye maritime helikoptre til Kystvakten og fregattene, samt oppdatering av ULA-klasse ubåter. Det er også planlagt utbetalinger til nye sjømålsmissiler og fregatter og nytt logistikk- og støttefartøy
  • oppgradering av F-16 kampfly og P-3 Orion maritime overvåkingsfly, samt oppdatering av utskytningsplattformene til luftvernsystemet NASAMS