Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fred og forsoning

Regjeringen vil videreføre et sterkt norsk engasjement for fred og forsoning, og foreslår å bevilge 650 millioner kroner til dette formålet. Norge er engasjert i freds- og forsoningsarbeid blant annet på Filippinene, i Myanmar, Sudan, Somalia, Colombia og Midtøsten, alene eller i samarbeid med FN eller andre aktører. Regjeringen vil fortsatt bidra til å styrke FNs evne til å håndtere konflikter. Innsatsen for å inkludere kvinner mer aktivt i fredsprosesser videreføres, både gjennom FN, i samarbeidet med andre partnere og i prosesser der Norge er involvert. Regjeringen vil også fortsette å jobbe for å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer og andre som jobber med fred og konfliktløsning.

Se også FN.