Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fritaksmetoden

Som ledd i arbeidet med å tette hull i skattesystemet ønsker Regjeringen å rette opp utilsiktede virkninger av fritaksmetoden som gir store skattefradrag for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak.

Regjeringen foreslår derfor at fritaksmetoden ikke lenger skal omfatte avkastning på kundemidler. Det innebærer at selskapene i større grad vil betale skatt på sine overskudd slik som andre aksjeselskaper.

Det vises til nærmere omtale i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 5.