Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Frivillige organisasjoner i utviklingsland – sivilt samfunn

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til frivillige organisasjoner til 1,4 milliarder kroner i 2013. Sivilt samfunn forstås som en mangfoldig arena hvor den alminnelige borger, alene eller sammen med andre, kan fremme interesser og behov, på egne og andres vegne.

I mange land er frivillige organisasjoner viktige endringsagenter for bedre sosiale tjenester. Bevilgningen brukes derfor til å styrke det sivile samfunns kunnskaper, ferdigheter og evne til å levere tjenester, for eksempel innenfor helse, utdanning, sport, kultur, miljø og fornybar energi. Regjeringen støtter også organisasjoner i deres internasjonale arbeid. Av den foreslåtte bevilgningsøkningen til det sivile samfunn skal 75 millioner kroner gå til organisasjoner som arbeider med utdanning i katastrofeområder og områder som nylig har kommet ut av omfattende konflikt. Dette er et viktig løft i Regjeringens satsning på utdanning.

Arbeid for å mobilisere og styrke det sivile samfunnets kompetanse og kapasitet til å fremme demokratisk, sosial og økonomisk utvikling og respekt for menneskerettighetene prioritereres. Det sivile samfunn har også en viktig rolle i å fremme en rettferdig fordeling for eksempel gjennom samarbeid med tradisjonelle institusjoner og deres ledere. Et sterkt sivilt samfunn bidrar til at myndigheter og beslutningstakere må ta hensyn til folks rettigheter når det gjelder sosiale tjenester og anstendige arbeidsvilkår. Det legges vekt på resultater og ringvirkninger. Norske organisasjoner som har medlemsbase med opprinnelse fra utviklingsland skal i større grad delta i utviklingssamarbeidet.