Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Frivillighet

Regjeringen har styrket rammevilkårene til frivillig sektor gjennom opprettelsen av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. I 2013 foreslår Regjeringen en ramme for ordningen på 948 millioner kroner. Dette er en nominell økning på 320,7 millioner kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2012.

Regjeringens satsning på momskompensasjon til frivillige organisasjoner er den største satsningen på frivillig sektor over statsbudsjettet noensinne.