Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

GIEK

Regjeringen foreslår at rammen for alminnelig garantiordning under GIEK (Garanti-instituttet for eksportkreditt) settes til 135 milliarder kroner. Dette er en økning på 15 milliarder kroner sammenlignet med rammen som gjelder for 2012.