Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

GMES (Global Monitoring for Environment and Security)

Regjeringen foreslår å bevilge 29 millioner kroner til Norges tilslutning til den innledende driftsfasen av EUs jordobservasjonsprogram. Ved hjelp av satellitter tilbys data for å overvåke hav, miljø, klima, skog, samt skred og ras.

Midlene er fordelt til følgende:

  • Kontingent til EU: 22 millioner kroner
  • Tekniske nasjonale aktiviteter: 5,5 millioner kroner
  • Administrativ oppfølging: 1,5 millioner kroner