Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gáldu – Kompetansenteret for urfolks rettigheter

Regjeringen foreslår å bevilge 3,3 millioner kroner til drift av Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter. Formålet med senteret er å øke kunnskapen om og forståelsen for samiske rettigheter og urfolksrettigheter. I tillegg til bevilgningen over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett foreslås det tildeling av tilskudd til senterets virksomhet over Utenriksdepartementets budsjett.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foreslår at Gáldu tildeles midler til en fireårigprosjektstilling for arbeid med likestilling og antidiskriminering. Prosjektet omfatter diskrimineringsgrunnlagene funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering og etnisitet. Prosjektet startet opp i 2010 og vil avsluttes med en evaluering i 2014.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.