Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gassnova SF

Regjeringen foreslår å bevilge 93 millioner kroner til Gassnova til administrasjon og forvaltning av statens interesser knyttet til CO2-håndtering og CLIMIT-programmet.

Gassnova SF har som formål å forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering (teknologiutvikling, fangst, transport, injeksjon, lagring av CO2) og å gjennomføre CO2-håndteringsprosjekter som staten er involvert i slik som på Mongstad. Det er en målsetting at foretakets arbeid skal resultere i kostnadsreduksjoner ved CO2-håndtering.

Gassnova bidrar også til gjennomføring av CLIMIT-programmet. Programmet dekker hele kjeden fra forskning og utvikling til demonstrasjon og utprøving av teknologier for fangst og lagring av CO2.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, budsjettkapittel 1833.