Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gebyr på tollkredittdeklarasjoner

Gebyret for tollkredittdeklarasjoner ble i 2012 redusert med om lag 100 millioner kroner. For 2013 foreslår Regjeringen endringer som vil redusere næringslivets kostnader med ytterligere 155 millioner kroner påløpt. Nåværende gebyr per deklarasjon foreslås erstattet med et gebyr per månedsfaktura. Gebyret skal kun dekke toll- og avgiftsetatens kostnader ved ordningen (om lag 20 millioner kroner).

Se også Gebyrer og sektoravgifter og Tinglysingsgebyr

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012–2013) punkt 13.2.