Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gebyrer og sektoravgifter

Regjeringen fastsatte i 2006 tverrgående retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger. Gebyrer skal dekke kostnaden ved myndighetshandlinger som retter seg mot en bestemt bruker, mens sektoravgifter normalt har til hensikt helt eller delvis å finansiere fellesgoder for en avgrenset gruppe.

Regjeringen foreslår å redusere overprisede gebyrer på tollkredittdeklarasjoner og på tinglysing av fast eiendom med 555 millioner kroner i statsbudsjettet for 2013. Med dette forslaget vil overprisede gebyrer være redusert med vel 1 200 millioner kroner siden 2007.

I tillegg til reduksjon av overprisede gebyrer har Regjeringen i 2012 og 2013 avviklet flere sektoravgifter, samtidig som bruken av henholdsvis gebyr eller sektoravgift er klargjort på andre områder.

Se også Gebyr på tollkredittdeklarasjoner og Tinglysingsgebyr

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012–2013) kapittel 13.