Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Geodata

Regjeringen foreslår å bevilge 733 millioner kroner i 2013 til området kart, geodata og eiendomsinformasjon. Dette er en økning på 90 millioner kroner eller omtrent 14 prosent fra 2012.

Det foreslås en bevilgning på 45,6 millioner kroner til fornyelse av jordobservatoriet i Ny-Ålesund. Regjeringen foreslår også å bevilge 25,8 millioner kroner til drift av tinglysingssystemet Regina.